Förändringar jämfört tidigare system

Före 2012 kunde man som aktieägare spara i 2 olika sparformer: Kapitalförsäkringar och vanliga aktiedepåer. Efter årskiftet finns nu en tredje sparform: Investeringskontot (Investeringssparkontot).

Investeringskontot skiljer sig på många sätt mot en vanlig kapitalförsäkring. I investeringskontot står du som sparare som registrerad ägare till dina värdepapper. I en kapitalförsäkring står banken formellt som ägare till värdepapprena. I en kapitalförsäkring är det därmed svårt att medverka på bolagsstämmor då bolaget inte har kännedom om att du är aktieägare i bolaget, detta problem försvinner med det nya investeringskontot. I ett investeringskonto omfattas du även av insättningsgarantin på likvida medel.

En ytterligare skillnad är att i det nya kontot kommer man inte enbart kunna handla med fonder och aktier, utan även med optioner. Det breddar spararens investeringsmöjligheter.

Före 2012 uppgick schablonskatten på kapitalförsäkringar till 27 % av statslåneräntan. Införandet av investeringskontot innebär att denna skatt för både investeringskonton samt kapitalförsäkringar höjs till 30 % av statslåneräntan. Det innebär att en schablonskatt om 0.495 % kommer att utgå på totalt kapital under 2012.


© 2011 www.investeringskonto.com
Template design by Andreas Viklund | Icons from Iconza.com