Information om investeringskontot

Öppna investeringssparkonto här
Ingen vinstskatt! Ingen deklaration av aktieaffärer!
Mycket händer just nu på den svenska aktie- och fondmarknaden. Den 1a januari 2012 infördes den nya sparformen för aktier och fonder - det så kallade investeringskontot (investeringssparkonto). Den nya sparformen innebär att du som aktieägare slipper deklarera och betala skatt på varje enskild aktieaffär. Istället kommer en schablonskatt på hela kapitalet att tas ut. Detta innebär en mycket förmånlig skattesituation för dig när din aktieportfölj ökar i värde.

Investeringskontot påminner i sin konstruktion om kapitalförsäkringar, men med några avgörande skillnader. Den måhända viktigaste skillnaden för många sparare är att man i investeringskontot kommer att stå som registrerad ägare till aktierna och därmed kan ta del av bolagsstämmor och eventuella aktieägarerbjudanden från bolaget. I Investeringskontot kommer det även bli möjligt att äga och handla med optioner utöver aktier och fonder.

Investeringskontot infördes den 1a januari 2012. Nästan alla större banker erbjuder det nya sparkontot. Investeringskontot är en lämplig sparform för dig som vill slippa krångliga aktiedeklarationer och som tror på en hög avkastning i den egna portföljen tillräcklig för att kompensera för schablonsskatten.

Kortfattat

Infördes 1a januari 2012 Du kan öppna konto idag!

Beräknas utifrån statslåneräntan den 30e november föregående år. Utgår iform av schablonskatt om 30 % av statslåneräntan. Insättningar beskattas med en fjärdedel av denna summa. För 2012 uppgår skatten till låga 0.495 % av ditt totala kapital!
© 2011 www.investeringskonto.com
Template design by Andreas Viklund | Icons from Iconza.com | Om cookies och din sekretess